ຫ້າເສົາຄ້ຳ

ໂຣເຈີ ວິລລຽມ (Roger Williams) ໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອ ແລະ ພຶດຕິກຳຫຼາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ນີ້ແມ່ນຫຼັກການປະຕິບັດຕົ້ນຕໍຫ້າອັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ໂຣເຈີ ມີຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກຄົນສະໄໝດຽວກັນ ແລະ ອັນນັ້ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະກັບປະຈຸບັນ.

Freedom of Conscience

ເສລີພາບຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຊົ່ວດີ

ດ້ວຍການຖືກເນລະເທດອອກຈາກອ່າວມາຊາຊູເຊັດ, ທ່ານ ໂຣເຈີ ວິລລຽມ ໄດ້ປ່ຽນຊຸມຊົນໃໝ່ຂອງທ່ານໄປສູ່ຕົວແບບຂອງການນັບຖືຄວາມເຊື່ອອື່ນ, ດ້ວຍການຍອມຮັບສິ່ງຕ່າງໆກັບຄົນຜູ້ທີ່ທ່ານບໍ່ເຫັນດີນຳ, ໃນເລື່ອງສາສະໜາ ແລະ ການເມືອງ, ເທົ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນພົນລະເມືອງດີ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ດີເພື່ອອານານິຄົມ.

Learning from Others

ຮຽນຮູ້ຈາກຄົນອື່ນ

ກຸນແຈສຳຄັນຕົວຈິງໃນການຢູ່ລອດຂອງທ່ານແມ່ນທ່ານສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບໂລກຂອງອ່າວນາຣາການເຊັດ, ຮຽນຮູ້ຈາກຄົນອິນເດຍໃນນາຣາການເຊັດ, ລວມທັງວິທີເວົ້າພາສາເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ວິທີເບິ່ງໂລກຈາກທັດສະນະອື່ນ. ຊີວິດຂອງທ່ານໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ, ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສີ່ພາສາຄື: ພາສາຝຣັ່ງ, ດັດຈ໌, ຮິບບຣູ ແລະ ລາຕິນ. ທ່ານຍັງມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເນລະເທດທ່ານອອກຈາກມາຊາຊູເຊັດ.

Learning from the Land

ການຮຽນຮູ້ຈາກດິນ

ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນາຣາການເຊັດ, ທ່ານ ໂຣເຈີ ວິລລຽມ ມີທັກສະໃນການດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສຶກສາເລື່ອງດິນ ແລະ ນ້ຳໃນຮອບອ່າວນາຣາການເຊັດ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ນ້ຳຕົກ ແລະ ຫີນໃຫຍ່ ເພື່ອໝາຍຊາຍແດນໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງທ່ານ. ຈາກນາຣາການເຊັດ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການຫາປາ ແລະ ການທຳຟາມ ແລະ ຍຸດທະສາດການນຳໃຊ້ດິນຢ່າງສະຫຼາດຂອງທ່ານ.

Imagination

ຈິນຕະນາການ

ວິລລຽມກ້າຈິນຕະນາການເຖິງແນວຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ທັນມີຢູ່ເທື່ອ. ເມື່ອທ່ານມາຮອດທີ່ນີ້, ເກາະຣອດເປັນແນວຄວາມຄິດໃໝ່, ໄດ້ຮັບການຕໍ່ຕ້ານຈາກອານານິຄົມໃກ້ຄຽງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກອັງກິດເທື່ອ. ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມບາກບັ່ນພະຍາຍາມ, ທ່ານສາມາດຫັນວິໄສທັດຂອງທ່ານໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງໄດ້. ບໍ່ມີລັດອາເມຣິກາອື່ນໃດຕິດຄ້າງແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຕົນເອງຕໍ່ຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ສ້າງຊຸມຊົນໃໝ່ຈາກເລີ່ມຕົ້ນ.

The Common Good

ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ

ທ່ານ Roger Williams ຮູ້ວ່າ ມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງອານານິຄົມທີ່ມີບຸກຄົນຄິດລ້າໆ – ເພື່ອໃຫ້ຄົນເກາະຣອດຢູ່ລອດ, ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ. ເຖິງແມ້ຈະມີການຕ້ານອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນຊີວິດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດອະທິບາຍຈະແຈ້ງເຖິງວິໄສທັດບັງຄັບຂອງຊຸມຊົນ, ແລະ ຊັກຊວນໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດວຽກໃຫ້ບັນລຸມັນ. ດ້ວຍຫຼັກການທີ່ມີແຜນງານລະອຽດ, ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈຈະກຳນົດເປັນຕົວຢ່າງ, ທ່ານໄດ້ປ່ຽນແນວຄວາມຄິດຈິນຕະນາການຂອງທ່ານໄປສູ່ວຽກຕົວຈິງ.