ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ເກາະ​ຣອດ ທ່ານ ໂຣ​ເຈີ ວິ​ລ​ລຽມ (Roger Williams) ແມ່ນ​ບຸກ​ຄົນ​ພິ​ເສດ​ຄົນ​ໜຶ່ງ. ທ່ານ​​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສຳ​ລັບ​ການ​ແຍກ​ໂບດ ແລະ ລັດ​ອອກ​ຈາກ​ກັນ​ທີ່​ປະ​ເທດຍອມ​ຮັບ, ແລະ ວິ​ໄສ​ທັດ ແລະ ການ​ກຳ​ນົດ​ຂອງ​ທ່ານ​​ໄດ້​ສ້າງ “ການ​ທົດ​ລອງ​ອັນ​ສ້າງ​ສັນ” ທີ່​ໄດ້​ເປັນ ແລະ ເປັນ​ເກາະ​ຣອດ. ຄ່າ​ນິ​ຍົມ​ຂອງ​ທ່ານ​ຫຼາຍ​ອັນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຫຼາຍກວ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ.

ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໂຣເຈີ ວິລລຽມ ແມ່ນເປັນຄອບຄົວເດີນຕາມສາຍກາງ, ຖະໜອມຖ່ອມຕົວ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການວາງຕົວ, ລັກສະນະ, ຄວາມເຊື່ອ, ແລະ ການກະທຳຂອງທ່ານຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານ. ໂຄງການລິເລີ່ມຂອງທ່ານ Roger Williams ໃຫ້ທຶນການສຶກສາປະຈຳປີ ເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນເກາະຣອດ ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າ ແລະ ສະແດງຄ່ານິຍົມຂອງທ່ານໃຫ້ບັນລຸການສຶກສາລະດັບວິທະຍາໄລ. ທຶນການສຶກສາ Roger Williams ຕັ້ງໃຈໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ຄິດການໃຫຍ່ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າທາງດ້ານບົດບາດການສຶກສາ.

ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ທ່ານເບິ່ງທ່ານ ໂຣເຈີ ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນທີ່ລາວເປັນ. ທ່ານເປັນບຸກຄົນທີ່ມີທັງການຄິດການໄກ ແລະ ຄິດຫຼາຍໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ການນຳສະເໜີການສະແດງບັນຍາຍທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບຄວາມເປັນຈິງເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນທີ່ກວດສອບໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ວ່າ ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍຢ່າງເສຍໄປກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ມີບາງອັນກໍ່ຍັງເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານບໍ່ສົມບູນແບບ ແລະ ມີຫຼາຍອັນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ລັກສະນະ ແລະ ມໍລະດົກຂອງທ່ານ ໂຣເຈີ ແມ່ນມີຄ່າໃນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ.

ໂຄງການລິເລີ່ມຂອງທ່ານ Roger Williams ຖືກຄິດຄົ້ນຂຶ້ນມາ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກຜູ້ໃຈບຸນທ່ານ ເລຕິເຕຍ ແລະ ຈອນ ຄາເຕີ (Letitia ແລະ John Carter). ໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນທຶນຮອນຕ່າງໆກ່ຽວກັບ Roger Williams ແລະ ການສອນຂອງທ່ານ, ບ່ອນນີ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສະຖານທີ່, ຈິດສຳນຶກ, ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈສຳລັບຄົນເກາະຣອດທຸກຄົນ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລໂດຍທີມງານໂຄງການຂອງ ເຕດ ວິດເມີ (Ted Widmer), ເທເຣຊ່າ ມົວ (Theresa Moore), ແລະ ນາມິ ສະຕູດິໂອ (Nami Studios) ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາຍພາກສ່ວນ. ໂຄງການລິເລີ່ມນີ້ໄດ້ຮັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂດຍມູນລະນິທິເກາະຣອດ.